Elgoibarko armarria / Escudo de Elgoibar

UDALETARAKO ETA BATZAR NAGUSIETARAKO 2023KO MAIATZAREN 28AN, HAUTESKUNDE MAHAIETAN EGONGO DIREN KIDEAK IZENDATZEKO ZOZKETAREN EMAITZA

Nola egiten da zozketa?

Hauteskunde-mahaietan egon behar diren kideen zozketa publikoa 2023ko maiatzaren 2ko Udalbatzarraren Osoko Bilkuran egin zen, sistema informatikoaz baliatuta, ausazkotasuna eta gardentasuna bermatu ahal izateko.

Zozketaren emaitza

Hautagaiek hauteskunde-mahaietarako aukeratuak izan diren ala ez jakiteko kontsulta egin dezakete jarraian:

RESULTADO DEL SORTEO PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LAS MESAS ELECTORALES PARA LAS ELECCIONES LOCALES Y A JUNTAS GENERALES A CELEBRAR EL 28 DE MAYO DE 2023

¿Cómo se realiza el sorteo?

El sorteo público para la designación de los miembros de las mesas electorales se celebró mediante un sistema informático que pretende garantizar la transparencia y aleatoriedad, en el Pleno de la Corporación del 2 de mayo de 2023.

Resultado del sorteo

Las personas electoras pueden consultar si han sido designadas como miembros de las mesas electorales en el siguiente apartado:

Kontsulta / Consulta

NAN / DNI:

NAN hutsunik gabe idatzi / Escribir la letra del DNI sin espacios

Hauteskunde-mahaiak betetzeko kide berriak izendatuko dira

Bergarako Hauteskunde Batzordeak hauteskunde-mahaietarako izendatua izan den norbaiten alegazioa onartuz gero, eta hutsune hori betetze aldera, zozketa publikoan erreserba bat egingo da eta bertatik kide berriak izendatuko dira.

Izendapenok dagokienei aurrez aurre jakinaraziko zaizkie eta ez dira webgune honetan eskuragarri egongo.

Nueva designación de miembros para completar las mesas electorales

Para el caso de que por parte de la Junta Electoral de Zona de Bergara se admitiera alguna alegación presentada por las personas designadas y, en consecuencia, se produjeran vacantes, se designarán nuevos miembros conforme a una reserva realizada en el sorteo público en previsión de tal situación.

Estas últimas designaciones serán notificadas personalmente a las personas interesadas y no se tendrá acceso a ellas a través de la consulta existente en esta web.