Jendeaurrean: 7A2 Santa Klara 19 azpieremuaren hiri antolamenduko plan berezia aldatzeko agiria lehendabizikoz onartzea

Tokiko Gobernu Batzarrak, 2024ko otsailaren 26ko bilkuran,  7A2 Santa Klara 19 azpieremuaren hiri antolamenduko plan berezia aldatzeko agiria lehendabizikoz onartu zuen, bal dintza batzuk bet tzekotan.

Hogei egunetako epean jendaurrean jartzen da, egoki jotzen diren alegazioak aurkezteko, azkenengo iragarkia argitaratzen denetik kontatzen hasita.

IRAGARKIA GAO

I_INFORMAZIO PLANOAK

I_MEMORIA JUSTIFIKAGARRIA

II_HIRIGINTZA_ARAUAK

III_DOKUMENTU EKONOMIKOA

IV_EGIKARITZEA ANTOLATZEKO GIDALERROAK

V-EGIKARITZE LABURPENA

VI_ANTOLAMENDU PLANOAK.pdf

Partzelaren fitxa