Hiri Antolamenduko Plan Orokorreko “I.F Trenbide 2” eremuaren Xehetasun Azterketa

Tokiko Gobernu Batzarrak, 2022ko azaroaren 28aeko bilkuran, Hiri Antolamenduko Plan Orokorreko “I.F Trenbide 2” eremuaren Xehetasun Azterketa, Andara Gestion SL-k sustatua, lehendabizikoz onartzea erabaki zuen.

HOGEI EGUNETAKO EPEAN jendaurrean jartzen da, egoki jotzen diren alegazioak aurkezteko, iragarkia argitaratzen denetik kontatzen hasita. Espedientea erakusgai dago Udaleko Hirigintza Sailean.